Avfall och sopor

Delägare i GA5 (Rådjursvägen 55-263, udda nummer) får slänga hushållssopor i något av föreningens fem sophus.

Matavfall ska läggas i en brun papperspåse och slängas i en av de gröna luckorna. Observera att det inte är tillåtet att slänga något annat än matavfall i de gröna luckorna. D.v.s. inga förpackningar, påsar eller något annat icke-biologiskt. Det är inte heller tillåtet att lägga den bruna papperspåsen i en plastpåse.

Glöm inte att stänga luckan!

Några exempel på avfall som INTE får slängas i föreningens sophus:

 • Tidningar
 • Glasflaskor
 • Glasburkar
 • Metallburkar
 • Konservburkar
 • Kartonger
 • Wellpapp
 • Emballage (t.ex. frigolit)
 • Elektronik
 • Batterier
 • Sprayburkar (som t.ex. hårspray eller raklödder)
 • Målarfärg
 • Plankor och byggavfall
 • Trädgårdsavfall

Glas, metall, tidningar och förpackningar ska slängas i en återvinningsstation:

Grovsopor, elektronik, sprayburkar, emballage, wellpapp m.m. ska slängas i en återvinningscentral.