Styrelsens arbetsuppgifter

För teknisk förvaltning har samfälligheten en personer anställd för reparationer, underhåll av gemensamhetsytor bla gräsklippning och en person som går sopronder två gånger i veckan, roterar sopkärl och tömmer papperskorgar i området.

Preliminära datum för styrelsesammanträden 2023 är den 14/6, 5/9, 12/10, 10/12 för att anmäla frågor till mötena så mailar ni dom 14 dagar innan mötena till info@viltpasset.se