Information om Viltpassets Bastu

Boende i Viltpassets samfällighetsförening kan mot en kostnad på 1200 kr inkl. moms få tillgång till Bastun. I anslutning till bastun finns dusch och toalett. Regler för att få nyttja bastu och övriga faciliteter är att alla tar ansvar, städar efter sig dvs håller rent och snyggt både i bastu, dusch och toalett, stänger av bastun efter användning. Följs inte reglerna, kommer styrelsen fakturera för eventuell städning och ta bort möjligheten och tillgång till bastun för dessa boenden.

För 2024 så behöver styrelsen säkerställa att boende som nyttjar bastun betalar denna summa, låsbyte kommer ske(datum är inte beslutat än). Alla som önskar använda bastun behöver mejla information om detta till: info@viltpasset.se med uppgifterna: Namn och adress. Så kommer vi debitera kostnaden via faktura från Fastum.

Betalning av summan sker en gång per år, OBS! ingen återbetalning kommer ske vid ex flytt alt att man önskar sluta använda bastun. I slutet av året/alt början av nytt år kommer styrelsen skicka ut ett mail med förfrågan om du önskar fortsatt tillgång till bastun, efter det kommer fakturering ske för hela året.

För att du då ska kunna nyttja bastun efter låsbytet så behöver du mejla omgående, efter låsbytet så ges tillgång till bastun först efter fakturan är betald. Anledningen till att nyttjandet av bastun medför en kostnad för dom som nyttjar denna är att kostnad är el-och vattenförbrukning och underhåll av bastu behöver bekostas av dom som använder denne.

Kostnaden avser bara bastun, i nuläget finns ett gym i lokalen som kommer tas bort under 2024.