Om Viltpassets samfällighetsförening

Viltpassets samfällighetsförening (org.nr. 717909-4508) förvaltar gemensamhetsanläggningarna inom Viltpasset.
Ett småhus / radhusområde på Rådjursvägen i Tumba, Botkyrka kommun

Området Viltpasset består av 109 bostadsfastigheter av varierande storlek samt ett daghem.

Adresserna är Rådjursvägen 31 – 263 (udda nummer)
Stamfastigheten har betäckningen Jägaren 4 och de respektive fastighetsbetäckningarna är Jägaren 28 – 137

Viltpasset uppfördes 1990 – 1991 som bostadsrätter i småhusform, administrerat av bostadsrättföreningen Viltpasset.
Bostadsrättsföreningen likviderades 2006 enligt stämmobeslut och fastigheterna är nu äganderätt med medlemskap i samfällighetsföreningen Viltpasset för gemensamhetsanläggningar.