Om Viltpassets samfällighetsförening

Viltpassets samfällighetsförening (org.nr. 717909-4508) förvaltar gemensamhetsanläggningarna inom Viltpasset.
Ett småhus / radhusområde på Rådjursvägen i Tumba, Botkyrka kommun

Området Viltpasset består av 109 bostadsfastigheter av varierande storlek samt ett daghem.

Adresserna är Rådjursvägen 31 – 263 (udda nummer)
Stamfastigheten har betäckningen Jägaren 4 och de respektive fastighetsbetäckningarna är Jägaren 28 – 137

Viltpasset uppfördes 1990 – 1991 som bostadsrätter i småhusform, administrerat av bostadsrättföreningen Viltpasset.
Bostadsrättsföreningen likviderades 2006 enligt stämmobeslut och fastigheterna är nu äganderätt med medlemskap i samfällighetsföreningen Viltpasset för gemensamhetsanläggningar.

Samfällighetsavgift

Samfällighetsavgiften är föreningens inkomst och ska räcka till att betala alla kostnader som föreningen har.

Storleken på avgiften bestäms på stämman som hålls på våren. Innan stämman så har styrelsen gjort ett förslag där man försökt gissa vilka kostnader föreningen kommer ha. Sedan fördelas dessa kostnader baserat på andelstalen som Lantmäteriet har bestämt. Föreningen kan med andra ord inte fördela kostnaderna på annat vis än enligt andelstalen, och enda sättet att sänka avgiften är att sänka utgifterna. Har du något realistiskt förslag på hur vi sänker utgifterna? Hör gärna av dig!

Vill man veta vad avgiften går till så kan man titta på budgeten/debiteringslängden från förra stämman, denna hittas under filer för nedladdning.