Frågor och svar

Bygga på min tomt: Det är kommunens regler som gäller för att bygga ex stödmur alt staket höjd styr om du behöver söka bygglov, uterum, tillbyggnad osv. Du behöver läsa på kommunens sida vad som gäller och söka ev bygglov.

Elbilsladdning: Det är inte tillåtet att ladda elbilar från föreningens el (som motorvärmarstolpar). Anledning är att kostnaden för elen betalas av alla medlemmar, även de som inte har elbil. Lantmäteriet har även informerat om att det inte är tillåtet att använda föreningens pengar för att köpa in laddare med individuell mätning. Vi har dock tecknat avtal med ett företag som kommer installera laddstolpar för elbilar som ni kommer kunna teckna avtal med för laddning av elbil. Botkyrka kommun har beviljat tillstånd nu i slutet av november för att dra ledningar, arbetet startas till våren, från det arbetet börjar så tar det 6-8 veckor innan det är klart.

Elda eller grilla på min tomt: Kommunens regler kring eldning och grillning gäller. Du som gör upp eld eller grillar är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt. Du ska ta reda på om eldning eller grillning är tillåtet eller om det råder eldningsförbud. Om du orsakar en skogsbrand kan du bli åtalad. Du ska även se till att inte dina grannar störs av din eldning.

Färg: Undrar du vilken gula färg som används till att måla husen? Den kallas för “Gyllandsgul”. Exempel på recept från färghandeln: YO: 700.00, SS: 40.00, W: 270.00 brytbas C 10Liter. Enligt detaljplanen ska fasaden ha ”ljusa kulörer” dvs Du får inte måla om huset, ballkong, altan i alt för avvikande färger utan den måste ”smälta in” i områdets övriga färger.

Gårdarna: Om ni önskar åtgärda något på gården så behöver ni prata med era grannar, skicka in era önskemål till info@viltpasset.se, i mailet ska följande info vara med: Vad ni önskar göra, och datum för när du planerat slutföra arbetet. arbetet bör planerats för att slutföras inom 1 månad(dvs önskar ni ta bort buskar, när har ni då återplanterat nya buskar alt ordnat gräsmatta). Tänker ni göra arbetet själva ex plantera bärbuskar annat så kan ni köpa in material och få tillbaka pengarna. Om det är önskemål som innebär att hantverkare ska utföra arbetet eller ex asfaltering, fälla träd osv, så skickar ni era önskemål till mailen, vi vill då även veta om ni pratat med era grannar som blir påverkade av förändringen. Styrelsen begär då in offerter från två olika företag innan beslut meddelas om åtgärd eller inte. Detta besked kan då dröja ett tag. Vid större förändringar/kostnader som inte ingår i underhåll behövs det skickas in en motion för till ordinarie stämma.

Hyra ut i andra hand: Vi får ibland frågan om man får hyra ut i andra hand. Eftersom du äger fastigheten, så hyr du faktiskt ut i första hand om du hyr ut din fastighet! Det är fullt tillåtet från samfällighetens sida att hyra ut sin fastighet. Kom bara ihåg att det är du som fastighetsägare som är ansvarig om dina hyresgäster inte följer lagar och regler. till exempel är det fastighetsägaren som måste betala om hyresgästerna skräpar ner i området eller kör bil på gräsmattorna.

Koppeltvång: I området gäller Botkyrka kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, det innebär att; 15 § Hundar ska hållas kopplade inom tätbebyggelsen inom kommundelarna Norsborg, Hallunda, Eriksberg, Fittja, Slagsta, Alby, Tumba, Vårsta och Tullinge. Läs hela föreskriften för mer information. Detta innebär alltså att du ska ha din hund kopplad när du är ute och går i området! Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå. Kontakta länsstyrelsen om du misstänker att ett djur inte sköts på rätt sätt och mår dåligt.

Köksfläkt, vad ska du tänka på vid byte: Ventilationen i ditt hus styrs via köksfläkten. Det är därför det är extra viktigt att du inte bara byter fläkt och tar bort motorn som sitter ovanför fläkten i skåpet. Ska du byta köksfläkt så behöver du tänka på att köpa en ”centralventilation-köksfläkt”. Dvs: En fläkt som inte har någon motor utan endast ett spjäll. Om ni ska flytta på själva ventilationsfläkten så, bör ni nog kolla med en VVS-firma.

Motorvärmare: För att använda motorvärmaruttagen behöver man först teckna ett avtal för det. Motorvärmaruttagen får bara användas max 2 timmar åt gången, och bara till motorvärmare. Man får t.ex. inte ladda elfordon eller liknande. OBS! du behöver ha en elkabel som är godkänd för utomhusbruk.

Sommar jobb i Samfälligheten: Vi tar tyvärr inte in sommar arbetande ungdomar pga. dom regler som gäller för ungdomar under 18 år, dels behöver det finnas en handledare tillgänglig under arbetstid vilket innebär att någon i styrelsen ska vara det under sin egen semester. Dels har vi för lite arbetsuppgifter dvs moment som ungdomar under 18 år får utföra enligt AFS 2012:3.

Störande grannar: Samfällighetens styrelse förvaltar gemensamma ytor och har inga mandat gällande vad medlemmar gör på sina tomter eller i sitt hus. Störs du av dina grannar så rekommenderar vi att du pratar med din granne om inte det hjälper så behöver du beroende på vad det handlar om vända dig exempelvis till polis eller kommunen.

Varmvatten: Inget varmvatten, Du äger ditt hus och behöver kontakta hantverkare själv för att åtgärda ev fel. Lite tips, du kan börja med att kontrollera Botkyrka kommuns, och Södertörns fjärmvärmes hemsidor och se om det är någon större driftstörning. Din värmeväxlare kan ha gått sönder ev kan det vara flödesgivaren på din värmeväxlare som slutat fungera. Det sitter en ”stor” grå låda långt ner i värmeväxlaren med en ratt på. När du spolar varmvatten i någon kran ska den ratten röra på sig. Om den inte gör det så är det troligen flödesgivaren som lagt av.

Vattenavläsning: I samfällighetsavgiften ingår en viss mängd vatten. Hur mycket framgår av debiteringslängden. Varje fastighet har en egen vattenmätare. 1-2 gånger/år görs en avstämning där föreningen läser av mätarna och beroende på om man förbrukat mer eller mindre än den mängd som ingår så får man antingen betala extra eller så får man avdrag på sin avgift. Vill man se sin förbrukning så kan man göra det via denna sida: https://tenantportal.techem.se/cms/sv/login/index.html?stateDone=1

Om du inte har någon inloggning/aktiveringskod så kan man få det om man kontaktar styrelsen.

Ventilation i mitt hus: Ventilationen i ditt hus styrs via en ”motor” som är kopplad till din köksfläkt. Denna behöver vara igång hela tiden för att du ska ha god ventilation i ditt hus. Ska du byta köksfläkt så behöver du tänka på att köpa en ”centralventilation-köksfläkt”. Dvs: En fläkt som inte har någon motor utan endast ett spjäll.

Värme i mitt hus: Du äger ditt hus och behöver kontakta hantverkare själv för att åtgärda ev fel men värmen. Lite tips, du kan börja med att kontrollera Botkyrka kommuns, vattenfalls och Södertörns fjärmvärmes hemsidor och se om det är någon större driftstörning. Har du problem med värme i dina element dvs att det är värme i några men några som inte fungerar kan du behöva spola igenom systemet. Har du ingen värme alls i dina element så kan du ha problem med värmeväxlaren ex cirkulationspumpen alt annat fel. För båda dessa fel behöver du anlita en VVS firma för åtgärd.

Ägarbyte: När en fastighet byter ägare är det viktigt att man kontaktar Fastum (fastum.se). Fastum behöver veta vem eller vilka som äger fastigheten (inte vem som bor där). För att ändring av fakturor ska ske måste ägarbytet vara klart hos Lantmäteriet, fram tills ägarbytet är klart är du fortsatt ansvarig för att betalning av samfällighetsavgiften sker.