Frågor och svar

Bygga på min tomt: Det är kommunens regler som gäller för att bygga ex stödmur alt staket höjd styr om du behöver söka bygglov, uterum, tillbyggnad osv. Du behöver läsa på kommunens sida vad som gäller och söka ev bygglov.

Elbilsladdning: Det är inte tillåtet att ladda elbilar från föreningens el (som motorvärmarstolpar). Anledning är att kostnaden för elen betalas av alla medlemmar, även de som inte har elbil. Lantmäteriet har även informerat om att det inte är tillåtet att använda föreningens pengar för att köpa in laddare med individuell mätning. Vi har dock tecknat avtal med ett företag som kommer installera laddstolpar för elbilar som ni kommer kunna teckna avtal med för laddning av elbil. Avtalet börjar gälla från 1 oktober, mer information kommer gällande möjlighet att ladda din elbil i området.

Elda eller grilla på min tomt: Kommunens regler kring eldning och grillning gäller. Du som gör upp eld eller grillar är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt. Du ska ta reda på om eldning eller grillning är tillåtet eller om det råder eldningsförbud. Om du orsakar en skogsbrand kan du bli åtalad. Du ska även se till att inte dina grannar störs av din eldning.

Färg: Undrar du vilken gula färg som används till att måla husen? Den kallas för “Gyllandsgul”. Exempel på recept från färghandeln: YO: 700.00, SS: 40.00, W: 270.00 brytbas C 10Liter. Enligt detaljplanen ska fasaden ha ”ljusa kulörer” dvs Du får inte måla om huset, ballkong, altan i alt för avvikande färger utan den måste ”smälta in” i områdets övriga färger.

Gårdarna: Om ni önskar åtgärda något på gården så behöver ni prata med era grannar, skicka in era önskemål till info@viltpasset.se. Tänker ni göra arbetet själva ex plantera bärbuskar annat så kan ni köpa in material och få tillbaka pengarna. Om det är önskemål som innebär att hantverkare ska utföra arbetet eller ex asfaltering, fälla träd osv, så skickar ni era önskemål till mailen, vi vill då även veta om ni pratat med era grannar som blir påverkade av förändringen. Styrelsen begär då in offerter från två olika företag innan beslut meddelas om åtgärd eller inte. Detta besked kan då dröja ett tag. Vid större förändringar/kostnader som inte ingår i underhåll behövs det skickas in en motion för till ordinarie stämma.

Hyra ut i andra hand: Vi får ibland frågan om man får hyra ut i andra hand. Eftersom du äger fastigheten, så hyr du faktiskt ut i första hand om du hyr ut din fastighet! Det är fullt tillåtet från samfällighetens sida att hyra ut sin fastighet. Kom bara ihåg att det är du som fastighetsägare som är ansvarig om dina hyresgäster inte följer lagar och regler. till exempel är det fastighetsägaren som måste betala om hyresgästerna skräpar ner i området eller kör bil på gräsmattorna.

Motorvärmare: För att använda motorvärmaruttagen behöver man först teckna ett avtal för det. Motorvärmaruttagen får bara användas max 2 timmar åt gången, och bara till motorvärmare. Man får t.ex. inte ladda elfordon eller liknande.

Störande grannar: Samfällighetens styrelse förvaltar gemensamma ytor och har inga mandat gällande vad medlemmar gör på sina tomter eller i sitt hus. Störs du av dina grannar så rekommenderar vi att du pratar med din granne om inte det hjälper så behöver du beroende på vad det handlar om vända dig exempelvis till polis eller kommunen.

Vattenavläsning: I samfällighetsavgiften ingår en viss mängd vatten. Hur mycket framgår av debiteringslängden. Varje fastighet har en egen vattenmätare. 1-2 gånger/år görs en avstämning där föreningen läser av mätarna och beroende på om man förbrukat mer eller mindre än den mängd som ingår så får man antingen betala extra eller så får man avdrag på sin avgift. Vill man se sin förbrukning så kan man göra det via denna sida: https://tenantportal.techem.se/cms/sv/login/index.html?stateDone=1

Om du inte har någon inloggning/aktiveringskod så kan man få det om man kontaktar styrelsen.

Ägarbyte: När en fastighet byter ägare är det viktigt att man kontaktar Fastum (fastum.se). Fastum behöver veta vem eller vilka som äger fastigheten (inte vem som bor där). För att ändring av fakturor ska ske måste ägarbytet vara klart hos Lantmäteriet, fram tills ägarbytet är klart är du fortsatt ansvarig för att betalning av samfällighetsavgiften sker.