Moms på samfällighetsavgiften

Skatteverket har kommit fram till att samfälligheter är momsskyldig på samma sätt som företag. Därför måste vi f.o.m. 1-Oktober lägga moms på samfällighetsavgifterna. Detta är tyvärr något som styrelsen inte har något inflytande över.

Mer information finns här:

https://www.skatteverket.se/foreningar/driva/samfallighetsforening/momsiensamfallighetsforening.4.1657ce2817f5a993c3a7cf8.html

Nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev som skickas ca. 3-4 gånger/år? Anmäl dig här!