Nyheter

På grund av skatteverkets ändring av momsregler för samfällighetsföreningar så har vi nu bokat en extra stämma 2024-04-25 då vi behövde gör om debiteringslängden Annonsering för extra stämman är gjord på hemsidan under filer för nedladdning och på soprum sedan den 25 mars. Dom nya momsreglerna för samfällighetsföreningarna innebär för oss att vi fortsatt kommer ha moms på den del av samfällighetsavgiften som tas ut för vattenkostnader, och fortsatt ta ut moms för elavtal för motorvärmare. Detta innebär dock inte sänkta avgifter, se debiteringslängden under filer för nedladdning för att se din samfällighetsavgift som gäller från den 1 maj. Kostnader för parkering och elstolpe till motorvärmare som gäller från den 1 maj 2024 hittar du på sidan parkering.

Boka den 27/4 kl.10-16 då är det dags att vårstäda området!!!! I år tänkte vi göra det lilla extra, dvs vi har några gårdar där vi behöver återplantera buskar, väldigt många gräsmattor är sönderkörda, så vi behöver tillsammans lägga ut ny jord och gräsfrön så vi har det fint till sommaren, utöver allt annat vi brukar göra under städdagarna.

Nu börjar det närma sig!!

Snart har du möjlighet att ladda din elbil i samfälligheten. Den preliminära planen är 8 möjligheter på P3 dvs parkeringarna med nummer: 4062-4063 4064-6065, 4066-4067 4068-4068b och 4068c (vilka av dessa 9 som blir ladd möjlighet på återkommer vi med). På P7 är den preliminära planen 8 möjligheter till, dvs parkeringarna med nummer: 4116, 4117–4118, 4119–4120, 4121–4122, och sedan 1 gästparkering som är omärkt.

Dom 8 platser på P3 och 6 av platserna på P7 kommer då vara möjliga att teckna avtal för och ha som extra parkering (då tillkommer även avgift som vanligt för den extra platsen+laddstolpe) alt om det är din ordinarie, då tecknar du avtal för laddstolpen. På 2 platser på P7 är den preliminära planen att ha som ”poolplatser” dvs att man kan parkera där och ladda sin bil den tid man behöver och flyttar sedan den till sin ordinarie plats alt om besökande önskar ladda sin elbil (man betalar då både besökstaxa och för den el man använder). Precis som det varit tidigare så kommer då en del boende behöva byta plats om hen inte önskar teckna avtal för elbilsladdning när någon annan önskar göra det och behöver platsen.

Från den 1 januari höjer vi avgiften för besöks parkering, det kommer då kosta som i övriga Botkyrka dvs 8 kr/h max 50 kr/dygn. Höjningen innebär en ökad intäkt för samfälligheten som vi då kan använda för underhåll osv.

Ett tips är att registrera sin mail adress under mina sidor hos Fastum, dels kan ni då få information från dom, men vi i styrelsen kan också ladda ner en fil med mail adresserna och vid viktig info maila ut den till alla boende som registret sin mail adress.

Gårdslokalen ska underhållas och skötas av samfällighetens styrelse. Den ska användas optimalt för medlemmar. Under 2024 kommer fasad och ev. tak åtgärdas. Invändigt behöver lokalen underhållas. På stämman tog vi beslut om att återställa lokalen invändigt så den ska kunna hyras ut för ex kalas osv, se protokoll från stämman för mer information.

Gymmet som tidigare varit i gårdslokalen är nu borttaget. Bastun kommer vara kvar och medlemmar kan meddela styrelsen att dom vill nyttja denna. Dom medlemmar som väljer att nyttja den ska då stå för driftkostnader som el och vatten för användandet av bastun. Denna kostnad kommer under 2024 vara 1200 kr/år. Lås kommer att bytas under 2024, så medlemmar som vill ha tillgång till bastun behöver maila info mailen för att få tillträde efter lås bytet. Mer information kommer när vi vet datum för lås bytet.

Mail parkering@viltpasset.se upphör att gälla från den 10/12-23, alla frågor gällande parkering hänvisas till Smart Parkering. Har ni några frågor till styrelsen gällande kontakt med Smart Parkering alt några frågor som inte smart parkering kan svara på så kontaktar du info@viltpasset.se.

Teknisk förvaltning; Utöver det arbete som vår gårdsansvarig utför har vi i styrelsen tecknat avtal med HSB Södertörn för teknisk förvaltning. I avtalet ingår det månadsrondering av området, plocka skräp, månadskontroll av lekplats och sandlådor (självklart har vi alla fortsatt ansvar att inte slänga skräp i vårat område). Vi i styrelsen har nu också möjlighet att kontakta HSB för åtgärd av fel på samfällighetens gemensamhets ytor. För att fakturan ska skickas till samfälligheten så måste det vara ordinarie ledamöter som gjort felanmälan.

Om du som husägare vill ha använda dig av tjänsten och anlita HSB för arbeten/felanmälan gällande ditt hus så kan du göra det, du får då fakturan till dig och ska bekosta det själv. Du behöver då själv ha dialog med HSB om vad det är för arbete du vill ha utfört/åtgärd av fel, kostnad osv , du ringer då 08-608 68 00. Styrelsen kommer inte vara involverad i att du anlitar HSB för åtgärd i ditt hus, kostnad för utfört arbete osv.

Trädfällning; har skett under hösten 2023 i området, det är några träd kvar som ska tas ner, det kommer genomföras under våren.

Preliminära datum; för styrelsesammanträden 2024 är den 7/4(som då blir det konstituerande mötet efter årsstämman), fler datum läggs ut efter det mötet, för att anmäla frågor till mötena så mailar ni dom 14 dagar innan mötena till info@viltpasset.se

Vi uppdaterar vår hemsida; vi vill gärna ha era synpunkter på vad ni saknar på hemsidan, maila alexandra@viltpasset.se och caroline@viltpasset.se om ni har några idéer.

Råttor i området/soprum; Under sommaren har vi haft stora problem med stora feta råttor i området, Anticimex har varit här och bete med kemisk bekämpning är utställda i soprummen. Uppföljning med besök från Anticimex sker var tredje vecka. Det är viktigt att du som boende inte lämnar sopor utanför soprum eller ute i området.