Kö till extraparkering

Kölista till extra parkering

Senast uppdaterad 2021-08-24

 1. 2021-03-01 Rådjursvägen 93

Regler för kö till extra p-plats

 • Man ställer sig i kö genom att maila till parkering@viltpasset.se
 • Tackar man nej till erbjudande om extra plats förlorar man sin plats i kön (eller hamnar sist i listan)
  • Det går inte att “vänta på en bra plats”
 • Bara medlemmar kan stå i kö
  • Vill man ställa sig i kö innan man flyttat till området räknas det som om man ställt sig i kö på tillträdesdagen.
 • När man säljer sin fastighet förlorar man sin köplats.
  • Kö-platsen överförs INTE till den nya ägaren.