Kö till extraparkering

Kölista till extra parkering

Senast uppdaterad 2022-02-27

För tillfället är det inte någon kö till extra-parkeringsplats. Det finns en ledig p-plats (250 kr/mån). Den är på parkering P7, ”borta vid skogen”.

Regler för kö till extra p-plats

  • Man ställer sig i kö genom att maila till parkering@viltpasset.se
  • Tackar man nej till erbjudande om extra plats förlorar man sin plats i kön (eller hamnar sist i listan)
    • Det går inte att “vänta på en bra plats”
  • Bara medlemmar kan stå i kö
    • Vill man ställa sig i kö innan man flyttat till området räknas det som om man ställt sig i kö på tillträdesdagen.
  • När man säljer sin fastighet förlorar man sin köplats.
    • Kö-platsen överförs INTE till den nya ägaren.