Samfällighetsavgift

Samfällighetsavgiften är föreningens inkomst och ska räcka till att betala alla kostnader som föreningen har.

Storleken på avgiften bestäms på stämman som hålls på våren. Innan stämman så har styrelsen gjort ett förslag där man försökt gissa vilka kostnader föreningen kommer ha. Sedan fördelas dessa kostnader baserat på andelstalen som Lantmäteriet har bestämt. Föreningen kan med andra ord inte fördela kostnaderna på annat vis än enligt andelstalen, och enda sättet att sänka avgiften är att sänka utgifterna. Har du något realistiskt förslag på hur vi sänker utgifterna? Hör gärna av dig!

Vill man veta vad avgiften går till så kan man titta på budgeten/debiteringslängden från förra stämman, men här kommer en förenklad genomgång av vad avgiften går till under 2018

 • Carport-husen med låga nummer, 1820 kr/kvartal går till:
  • Vatten: 1094 kr
  • ComHem: 261 kr
  • Arvode till styrelse och revisor: 227 kr
  • Ekonomisk administration och redovisning: 159 kr
  • Övrigt: 79 kr
 • 3:or, 4:or och 5:or, 3783 kr/kvartal går till:
  • Vatten: 1094 kr
  • Reparation och underhåll: 717 kr
  • Bygge av nya P-platser: 594 kr
  • Snöröjning: 371 kr
  • El till belysning m.m.: 321 kr
  • Sophantering: 272 kr
  • ComHem: 261 kr
  • Arvode till styrelse och revisor: 227 kr
  • Ekonomisk administration och redovisning: 159 kr
  • Inkomst från uthyrning av P-platser: – 322 kr
  • Övrigt: 79 kr
 • 2:or, 3434 kr/kvartal går till:
  • Vatten: 729 kr
  • Reparation och underhåll: 717 kr
  • Bygge av nya P-platser: 594 kr
  • Snöröjning: 371 kr
  • El till belysning m.m.: 321 kr
  • Sophantering: 272 kr
  • ComHem: 261 kr
  • Arvode till styrelse och revisor: 227 kr
  • Ekonomisk administration och redovisning: 159 kr
  • Inkomst från uthyrning av P-platser: – 322 kr
  • Övrigt: 105 kr