Välkommen till Viltpassets hemsida

Välkommen till Viltpasset, du äger nu ditt hus, det innebär att du är ansvarig för underhåll i ditt hus, fasad och på din tomt.

Viltpassets samfällighetsförening (org.nr. 717909-4508) förvaltar gemensamhetsanläggningarna inom Viltpasset som är ett småhus / radhusområde på Rådjursvägen i Tumba, Botkyrka kommun. Styrelsen har alltså bara som uppgift att säkerställa förvaltning/underhåll av dom gemensamma ytorna.

Området Viltpasset består av 109 bostadsfastigheter av varierande storlek samt en förskola.

Adresserna är Rådjursvägen 31 – 263 (udda nummer).

Stamfastigheten har betäckningen Jägaren 4 och de respektive fastighetsbeteckningarna är Jägaren 28 – 137.

Av lagfarten för en fastighet inom Viltpasset framgår bl.a. vilka gemensamhetsanläggningar som berör fastigheten i fråga. Som innehavare (ägare) av lagfarten är man automatiskt medlem i föreningen, och skyldig att betala den samfällighetsavgift som fastställes på föreningsstämma.

Bestämmelserna för detta regleras i Anläggningslagen (AL), Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) samt föreningens stadgar.

Inom samfälligheten finns en rad olika gemensamt ägda resurser som t.ex. parkeringsplatser, avfallshantering, vattenförsörjning, kabel-tv nät m.m. Det finns också en rad olika regler och förskrifter som gäller inom Viltpasset, bland annat gällande biltrafik på gårdar, att ta gemensamt ansvar för att vårt område är helt, rent och att vi tar hänsyn till varandra. Du förväntas delta vid två städdagar per år av våra gemensamt ytor.

Vill du som medlem påverka beslut gällande våra gemensamhetsanläggningar/området så behöver du närvara på den årliga stämman som sker senast i april. Har du ett förslag som du vill ha med till stämman skickar du in en motion senast under januari. All information som aktuella debiteringslängder, stämmoprotokoll, kontaktuppgifter till styrelsen, kallelser m.m. finns att läsa om / ladda ner från föreningens hemsida: under filer för nedladdning.

Notera att det normalt inte skickas ut någon information via brev i brevlådorna, utan det är hemsidan och de fasta anslagstavlorna som gäller för uppdateringar.

Tag därför för vana att då och då kolla på hemsidan för att få tillgång till uppdaterad information!

För att säkerställa att man inte missar något viktigt så är det i första hand under nyheter på hemsidan och anslag på soprum du ska kika lite extra på. Du kan också teckna upp dig för vårt nyhetsbrev vilket man gör på hemsidan under kontakt. Dessa nyhetsbrev skickas inte ut med någon specifik tidpunkt.